Regülatör Alanı Belirlenmesine İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Hk.
Regülatör Alanı Belirlenmesine İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Hk.

T.C.

BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Plan ve Proje Müdürlüğü

 

Buca Belediye Meclisi’nin 06.08.2020 tarih ve 2020/95 sayılı kararı ile kabul edilen ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.11.2020 tarih ve 05.988 sayılı kararı ile onanmış olan; İzmir İli, Buca İlçesi, Yıldız Mahallesi, 21N-IIID imar paftada, 7321 ada, 7300 ada ve 7301 adaların ortasında kalan kamuya terkli park ve dinlenme alanında 4 metre x 4 metre ebatlarında Regülatör Alanı Belirlenmesine İlişkin UİP-35319189 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nde 17.02.2021 – 18.03.2021 tarihleri arasında 1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılacaktır.