Buca İlçesi Kaynaklar Merkez, 29 Ekim, Yıldızlar ve Zafer Mahalleleri Bilgilendirme İlanı
Buca İlçesi Kaynaklar Merkez, 29 Ekim, Yıldızlar ve Zafer Mahalleleri Bilgilendirme İlanı
3402 Sayılı Kadastro Kanununun 22 nci maddesi hükümlerine göre Kadastro Güncelleme Çalışmaları tamamlanan İzmir İli, Buca İlçesi, Kaynaklar Merkez ve Kaynaklar 29 Ekim ve Kaynaklar Yıldızlar ve Kaynaklar Zafer Mahallelerinin Kadastro Güncelleme alanındaki, kadastro güncelleme sonuçları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığının 2018/13 (1792) sayılı ''Kadastro Güncelleme Çalışmaları Uygulama Genelgenin 47.inci maddesi gereğince 31 / 12 / 2020 tarihinden itibaren (15) günlük bilgilendirme ilanı başlamış olacaktır.
 
Bilgilendirme ilanı,ada ve parsel değişim listesi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi adresinde elektronik ortamda "http://e-ilan.tkgm.gov.tr/#/" ilan başlama tarihinden itibaren ilan edilecektir.Bu ilan bilgilendirme amacıyla yapılmakta olup,parsellere itirazı olanlar İzmir Kadastro Müdürlüğüne itirazda bulunabileceklerdir.
 
(T.C. İzmir Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 30.12.2020 tarih ve  E-87077351-170.02[Buca]-3460116 sayılı yazısına istinaden yayınlanmaktadir.)

 
 
Askı İlanı Sorgulama Sayfası: 
 "http://e-ilan.tkgm.gov.tr/#/"