İlanen Tebliğ
İlanen Tebliğ

Vergi Usul Kanunu uyarınca tebligatlar, posta yoluyla, memur eliyle, elektronik ve ilanen olmak üzere dört farklı yöntemle yapılabilmektedir.

1. Muhatabın adresi hiç bilinmezse;

2. Muhatabın bilinen adresi yanlış veya değişmiş olduğu için gönderilen mektup geri gelirse;

3. Başkaca sebeplerden dolayı posta ile tebliğ yapılmasına imkân bulunmazsa;

4. Yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ yapılmasına imkân bulunmazsa.

 

Bunlardan birinin varlığı ilanen tebliğ için yeterli olmaktadır. Belediyeler tarafından sokak isimlerinin değiştirilmesi, yeni numaralandırma çalışmalarının yapılması gibi sebeplerle tebliğ edilemeyen tebligatlar “Yanlış Adres” gerekçesiyle geri dönebilmektedir. Mükellef adresini değiştirdiği halde yeni adresini Belediyeye bildirmemesi ya da çeşitli sebeplerden ötürü işyeri kapatıldıktan sonra yapılan tebligatların geri gelmesi gibi durumları da göz önüne alınca, mükellef ve vatandaşın çoğu kez haberi bile olmadan;

-Vergi/ceza ihbarnameleri, ödeme emirleri ilanen tebliğ edilmekte,

-Geçen sürede indirimli ödeme, itiraz, uzlaşma, dava açma gibi haklar ortadan kalkmakta,

-Geçen sürenin uzunluğuna göre sorunlar (gecikme faizi/zammı) katlanarak büyümekte,

-Cebri takibat ve tahsilât işlemleri yapılmakta,

-Hiç ummadıkları bir anda mükelleflerimiz böylesi bir durumla yüz yüze gelebilmektedir.

 

Bir aracın/gayrimenkulün noterde/ tapuda satışı yapılırken ya da bankacılık işlemi gerçekleştirilirken son anda bu türden istenmedik durumlar ortaya çıkabilmektedir. Mükelleflerimizin kötü sürprizlerle karşılaşmaması, mükellefle tahsilâttan sorumlu olan Buca Belediyesi arasındaki hukuki ilişkinin sağlam ve şeffaf bir zemine oturması, mükellefiyet haklarının kaybolmaması, mükellef mağduriyetlerinin mümkün mertebe önüne geçilmesi için ilanen tebligatları web ortamına taşıdık.

 

Tebliğ edilen evrak ihbarname ise; 30 günlük uzlaşma talep etme ve dava açma süresi tebliğ tarihinden itibaren işlemeye başlar. Uzlaşma talep edilmeyen ve dava açılmayan vergi ve cezalar bu 30 günlük sürenin sonunda tahakkuk etmiş olur ve tahsil edilebilir hale gelir.

 

Tebliğ edilen evrak ödeme emri ise; ödeme, mal bildiriminde bulunma, itiraz ve dava açma süreleri tebliğ tarihinden itibaren işlemeye başlar.

 

İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ: 13.11.2020

İLAN BİTİŞ TARİHİ: 14.12.2020

İLAN ASILIŞ YERİ: BUCA BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ  İLAN PANOSU

 

İlan tarihinden itibaren 1 ay içinde vergi dairemize müracaat etmeyen veya adresini bildirmemiş olanlara 1 ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu' nun 103-104-105-106' ıncı maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.

 

Buca Belediyesine olan vergi, ceza, harç gibi borçlar nedeni ile kötü bir mali sürprizle karşılaşmak istemeyen mükelleflerimizin bu sorgulamayı yapması ve ilanen tebliğ borcu bulunması durumunda detaylı bilgi için Buca Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İcra Takip Servisi ile irtibata geçmesi kendi menfaatleri açısından son derece önemlidir. Saygılarımızla…

 

Başvuru Yeri: Buca Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İcra Takip Servisi Vali Rahmi Bey Mah. Menderes Caddesi No:85 K:4 Buca-İzmir İrtibat 

 

Telefonu: (0232) 439 10 10 (1400-1401-1402-1403-1405-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414)