752 nolu parselasyon planı hk.
752 nolu parselasyon planı hk.

T.C.

BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

İzmir İli, Buca İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 21-N-IId pafta, 420 ada 19, 20, 22, 203, 204, 205, 230, 231, 232, 233 bolu parseller ile 701 ada 25, 26 ve 27 nolu parselleri kapsayan alanda uygulanan ve 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesine göre düzenlenen 752 nolu parselasyon planı, Belediyemiz Encümenin 21.01.2020 tarih, 2020/132 sayılı ve 5216 sayılı Kanunun 7/1-b maddesi gereği İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümenin 10.09.2020 tarih, 01.1000 sayılı kararı ile 3194 sayılı yasanın 19. maddesi gereği onanmıştır.

 

Söz konusu imar planı uygulaması, Müdürlüğümüz katında 09.11.2020 tarihinde bir ay süre ile askıya çıkartılacak olup, ilgilileri askı süresi bitimi olan 08.12.2020 tarihi mesai bitimine kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne müracaat edebileceklerdir.