Taşınmazların 3 yıl süre ile kiraya verilmesi hk.
Taşınmazların 3 yıl süre ile kiraya verilmesi hk.

Belediyemize ait Buca İlçesi sınırları içerisinde bulunan ekte adresi belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 45. maddesine istinaden açık teklif arttırma usulü ile ihale edilerek 3 yıl süre ile kiraya verilecektir.

 

İhale günü: 29 Eylül 2020 Salı Saat:15:30

İhale Yeri: Menderes Caddesi No: 85 Buca Belediyesi 8. Kat Encümen Salonu