1/1000 ölçekli Buca Kentsel Sit Alanı 2.Etap Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği ve Buca Kentsel Sit Alanı 2.Etap Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı 1/500 ölçekli Uygulama Paftaları ve Tasarım Rehberi Değişikliği.
1/1000 ölçekli Buca Kentsel Sit Alanı 2.Etap Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği ve Buca Kentsel Sit Alanı 2.Etap Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı 1/500 ölçekli Uygulama Paftaları ve Tasarım Rehberi Değişikliği.

İmar Planı Değişikliği Önerisi Plan ve Proje Müdürlüğü panosunda 07.09.2020 - 06.10.2020 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

 

Buca Belediye Meclisi 'nin O 1.10.2019 tarih ve 2019/109 sayılı kararı ile kabul edilen ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.01.2020 tarih ve 05.58 sayılı kararı ile onanmış olan; Buca Kentsel Sit Alanı 2.Etap Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı 1/500 ölçekli Uygulama Paftaları ve Tasarım Rehberi'ne askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan bir kısmının kısmen kabul edilmesi ve İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kumlu'nun 13.12.2018 tarih ve 8429 sayılı kararı ile 109 ada, 5 parsel 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 6.maddesi kapsamında "2.grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" olarak tescillenmesi nedeniyle hazırlanan Bakanlığın 23414,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Buca Kentsel Sit Alanı 2.Etap Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği ve Bakanlığın 35451,1 plan işlem numaralı Buca Kentsel Sit Alanı 2.Etap Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı 1/500 ölçekli Uygulama Paftaları ve Tasarım Rehberi Değişikliği. 

 

1/1000 ölçekli Buca Kentsel Sit Alanı 2.Etap Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği ve Buca Kentsel Sit Alanı 2.Etap Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı 1/500 ölçekli Uygulama Paftaları ve Tasarım Rehberi Değişikliği'ni aşağıdaki dosyalardan görüntüleyebilirsiniz.