40547 Ada 1-2 Parsel Hk.
40547 Ada 1-2 Parsel Hk.

T.C.

BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

İzmir Kadastro Müdürlüğü Buca Biriminin E.1650451 sayılı yazısı ekindeki teknik raporda belirtilen hususlar doğrultusunda, 68 nolu Islah İmar Planı neticesinde oluşan İzmir İli, Buca İlçesi, Kızılçullu Mahallesi, 40547 ada, 1 ve 2 nolu parsellerin oluşumu sırasında oluşan koordinat ve alan hatasının 2981/3290 sayılı kanununun 10/c maddesine göre düzenlenen ıslah düzeltmesi işlemi, Buca Belediyesi Encümenin 07.05.2019 tarih, 2019/900 sayılı ve 5216 sayılı Kanunun 7/1-b maddesi gereği İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümenin 21.11.2019 tarih, 96772592.302.03-01.1401 sayılı kararı onanmıştır.

 

2981/3290 sayılı kanununun 10/c maddesine göre düzenlenen Islah Düzeltmesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü katında 05.03.2020 tarihinde bir ay süre ile askıya çıkarılmıştır. İlgilileri askı süresi bitimi olan 03.04.2020 tarihi mesai bitimine kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne müracaat edebileceklerdir.