Regülatör Alanı Belirlenmesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
Regülatör Alanı Belirlenmesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

 

Buca Belediye Meclisi’nin 01.07.2019 tarih ve 2019/66 sayılı kararı ile kabul edilen ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.10.2019 tarih ve 05.853 sayılı kararı ile onanmış olan; Bakanlığın UİP- 37654 plan işlem numaralı Buca İlçesi, Güven Mahallesi, 22M-IIIc imar paftada, 5049 ve 5048 adaların ortasında kalan kamuya terkli park alanında 4 metre x 4 metre ebatlarında Regülatör Alanı Belirlenmesine İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nde 27.01.2020 – 25.02.2020 tarihleri arasında 30 gün müddetle askıya çıkarılacaktır.