Kadastro Güncelleme Çalışmaları hk.
Kadastro Güncelleme Çalışmaları hk.

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

 

3402 sayılı Kadastro Kanununun 22nci maddesi kapsamında yapılacak Kadastro Güncelleme Çalışmalarına ilişkin usul ve esasları belirleyen; 25/10/2018 tarihli ve 30576 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Kadastro Güncelleme Yönetmeliği" hükümleri ve söz konusu yönetmelik doğrultusunda hazırlanan, T.K.G.M. Kadastro Dairesi Başkanlığının "Kadastro Güncelleme Çalışmaları Uygulama Genelgesi" konulu 2018/13 sayılı Genelgesi kapsamında, İzmir İli, Buca İlçesi, 29 Ekim (Kaynaklar), Kaynaklar Merkez, Yıldızlar (Kaynaklar), Zafer (Kaynaklar) ve Kırıklar Mahallelerinde yapılacak taşınmaz malların kadastro güncelleme işlemlerine 13/01/2020 Pazartesi günü saat 09.00dan itibaren başlanacaktır.