Kaynaklar 43 Nolu Parselasyon Planı Hk.
Kaynaklar 43 Nolu Parselasyon Planı Hk.

İzmir İli, Buca İlçesi, Kaynaklar Mahallesi, L18b-11c-1c pafta, 1033, 1034, 1035, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2135, 2136, 2137, 2138 nolu parseller ile 20392 ada 1 ve 2 nolu parselleri kapsayan alanda, 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine göre düzenlenen 43 nolu parselasyon planı, Belediyemiz Encümenin 17.09.2019 tarih, 2019/1661 sayılı ve 5216 sayılı Kanunun 7/1-b maddesi gereği İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümenin 14.11.2019 tarih, 96772592.302.03-01.1319 sayılı kararı ile 3194 sayılı yasanın 19. Maddesi gereği onanmıştır.

 

Söz konusu imar planı uygulaması, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Harita Şube Şefliği katında 23.12.2019 tarihinde bir ay süre ile askıya çıkartılacak olup, ilgilileri askı süresi bitimi olan 21.01.2020 tarihi mesai bitimine kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne müracaat edebileceklerdir.