2020 yılı Katı Atık Tarifesi
2020 yılı Katı Atık Tarifesi

Muafiyet: Gazi’nin kendisinden, Şehit ve Gazi’nin anne, baba, eş ve çocuklarından Evsel Katı Atık Ücreti alınmayacaktır.

 
Katı Atık Ücretinin Ödenmesi: Evsel katı atık hizmetlerine ait ücretlendirme yapılan hizmetin karşılığı olarak müstakilen, düzenli aralıklarla su faturaları üzerinden yapılır. Su aboneliği olmayan katı atık üreticileri belediyemizle sözleşme imzalamak suretiyle iki eşit taksitle belediyemize ödemede bulunur. Atık üreticisi, belediyemizle sözleşme yapmaktan imtina ettiği takdirde, 30 iş günü sonunda sözleşme imzalanmış sayılır.