Buca İlçesi 7588 Ada 3 Parselin Bir Kısmı İle 7590 Ada 23 Parsel hk.
Buca İlçesi 7588 Ada 3 Parselin Bir Kısmı İle 7590 Ada 23 Parsel hk.

İ.B.Ş.B. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın 02.10.2019 tarih ve E.235245 sayılı yazısı ile; İzmir Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 31.05.2019 tarihli, E.10800195 sayılı yazısı ve 05.08.2019 tarih ve E.14518707 sayılı yazıları doğrultusunda İzmir İli, Buca İlçesi,7588 ada, 3 parselin bir kısmı (eski 7587 ada, 2 parsel) Eğitim Tesisleri Alanı (Ana, İlk, Orta ve Lise) kullanım kararından çıkarılarak "Belediye Hizmet Alanı(Büyükşehir Belediyesi Hizmet Tesisleri) kullanım kararına; İzmir İli, Buca İlçesi, 7590 ada, 23 parsel üzerinde yer alan "İ.B.Ş.B Eğitim Tesisleri Alanı" kullanım kararının "Eğitim Tesisleri Alanı(Ana, İlk, Orta ve Lise)kullanım kararına dönüştürülecek şekilde hazırlanan Bakanlığın UİP- 30284,2 işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi.

 

 

İlgili plan değişikliği önerisi 05.11.2019 - 04.12.2019 tarihleri arasında Plan ve Proje Müdürlüğü panosundaki askıya çıkarılacaktır.