1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hk.
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hk.

İ.B.Ş.B. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın 10.07.2019 tarih ve E.161664 sayılı yazısı ile; Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın 03.04.2019 tarihli ve 78464 sayılı yazısı ile talep edilen ve 08.05.2019 tarihli ve 107394 sayılı yazısı eki 2019/ 181 No.lu UKOME Genel Kurul Kararı ile uygun görülen Buca İlçesi sınırları içerisinde '' Buca İlçesi, Doğuş Caddesi, Tınaztepe Kampüs Yaya Üst Geçidi Düzenleme Projesi"nin imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi

 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğünde 22.08.2019 - 20.09.2019 tarihleri arasında 1 ay müddetle askıya çıkarılacaktır.