1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hk.
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hk.

"İzmir İli, Buca İlçesi, Çamlıkule Mahallesi, 20N-Ib ve 20N-Ila imar paftada, 674 numaralı parselasyon planı sınırları içerisinde "kesik çizgi/ korunan cephe çizgisi" ile çizilen imar hatlarının "düz çizgi/ önerilen cephe çizgisi" olarak düzeltilmesine ilişkin Bakanlığın UİP- 36518, 1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği"

 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğünde 05.08.2019 - 03.09.2019 tarihleri arasında 1 ay müddetle askıya çıkarılacaktır.