1/500 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hk.
1/500 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hk.

"Buca Belediye Meclisi'nin 03.01.2019 tarih ve 2019/8 sayılı kararı ile kabul edilen ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15.03.2019 tarih ve 05.267 sayılı kararı ve İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 30.05.2019 tarih ve 9207 sayılı kararı ile uygun görülerek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/b maddesi uyarınca 19.06.2019 tarihinde onanan; UİP 35451 plan işlem numaralı Buca Kentsel Sit Alanı 2. Etap Koruma Amaçlı Uygulama İmar planı 1/500 ölçekli Tasarım/Uygulama Paftaları ve Tasarım Rehberi önerisi"

 

1/500 ölçekli Uygulama İmar Planı, Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğünde 06.07.2019 - 06.08.2019 tarihleri arasında 1 ay müddetle askıya çıkarılacaktır.