İmar Planı Uygulaması - 750 Nolu Parselasyon Planı
İmar Planı Uygulaması - 750 Nolu Parselasyon Planı

İmar Planı uygulaması Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Harita Şube Şefliği katında 01.07.2019 tarihinde bir ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

İlgililer askı süresi bitimi olan 30.07.2019 tarihi mesai bitimine kadar müracaat edebileceklerdir.

 

750 nolu imar planı uygulaması tutanağını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.