Vasi Atanması hk.
Vasi Atanması hk.

T.C. Ankara 3.Sulh Hukuk Mahkemesinin 21.05.2019 tarih ve 2018//1359 Esas sayılı yazısında belirtildiği üzere;

 

Mahkememizden verilen 17/04/2019 tarih ve 2018/1359-2019/497 sayılı karar ile; İzmir İli, Buca İlçesi, Valirahmibey Mahallesi/Köyü, Cilt No:20. Hane No:413'de nüfusa kayıtlı, Mustafa ve Şerife'den olma 11/09/1927 doğumlu MACİDE SANCAKDAR'ın TMK.nun 405. maddesi gereğince KISITLANMASINA, Kısıtlıya, aynı yer ve hanede nüfusa kayıtlı, Ferruh ve Macide'den olma 16/08/1950 doğumlu CELAL SANCAKTAR'ın VASİ OLARAK ATANMASINA, karar verilmiştir.

 

(Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.06.2019 tarih ve 6376 sayılı yazısı gereği yayınlanmaktadır.)