1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı hk.
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı hk.

"İzmir İli, Buca İlçesi, İnönü Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti Sümer Holding A.Ş. ile birleştirilerek sona erdirilen TTA Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı, eski 550 ada, 91 ve 92 parsel ile 580 ada, 11 nolu parsellere (yeni 7777 ada, 1 parsel ,7778 ada, 1 parsel, 7779 ada, 1 parsellere) ilişkin hazırlanan ve 16.04.2019 tarihli ve 933 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile onaylanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı."

 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğünde 27.05.2019 - 25.06.2019 tarihleri arasında 1 ay müddetle askıya çıkarılacaktır.