1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

"İzmir İli, Buca İlçesi, Barış Mahallesi 259 Sokakta, 6033 ada, 10 parselin doğusunda, 22N-IVa paftada yer alan park alanında 1 adet 3x6 metre ebatlarında trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği"

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğünde 16.04.2019-15.05.2019 tarihleri arasında 1 ay müddetle askıya çıkarılacaktır.