İmar Planı Uygulaması - 770 Nolu Parselasyon Planı
İmar Planı Uygulaması - 770 Nolu Parselasyon Planı

İmar Planı uygulaması Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Harita Şube Şefliği katında 05.03.2019 tarihinde bir ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

İlgililer askı süresi bitimi olan 03.04.2019 tarihi mesai bitimine kadar müracaat edebileceklerdir.

 

770 nolu imar planı uygulaması tutanağını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.