Asker Alma Yönergesi hk.
Asker Alma Yönergesi hk.

İzmir Bölgesinden Şubat-2019 celbinde (1999/1 Tertip) askere gidecek yükümlülerin zamanında sevk evraklarını alarak birliklerine katılmalarını sağlamak ve bu konuda yükümlüleri bilgilendirmek amacıyla ekte yer alan duyuru metni hazırlanmıştır.