1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

"İzmir İli, Buca İlçesi, Tınaztepe Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, 624 Ada 8 parsele ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 10.01.2019 tarih ve 595 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile onaylanmış olan ve UİP-36372 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği"

 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğünde 25.01.2019 - 25.02.2019 tarihleri arasında 1 ay müddetle askıya çıkarılacaktır.