40403 Ada Islah Düzeltmesi hk.
40403 Ada Islah Düzeltmesi hk.

İzmir İli, Buca İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 20M-Ilc pafta, 40403 ada, 11 ve 12 nolu parselleri kapsayan alanda, Buca Kaymakamlığı Kadastro Müdürlüğü tarafından tanzim edilen teknik rapora ilişkin düzenlenen ıslah düzeltmesi, Belediyemiz Encümenin 06.03.2018 tarih, 2018/859 sayılı ve 5216 sayılı Kanunun 7 / 1-b maddesi gereği, İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümenin 22.11.2018 tarih, O 1.2700 sayılı kararı ile onanmıştır.


3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre düzenlenen ve bir kopyası ilgilileri ile konunun incelenmesine sunulmak üzere Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Harita Şube Şefliği katında 04.02.2019 tarihinde askıya çıkarılan plan bir aylık müddetini doldurduğunda 05.03.2019 günü askıdan indirilerek tescil edilmek üzere Tapu Müdürlüğü'ne gönderilecektir.