UİP-31751,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi hk.
UİP-31751,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi hk.

İzmir İli, Buca İlçesi, Yenigün Mahallesi, 21N-Ic paftada kamuya terkli yeşil alanda, 1 adet 5x6 metre ebatlarında trafo yeri ayrılmasına ilişkin Bakanlığın UİP- 31751,3 işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.

 

(Uygulama İmar Planı Değişikliği, Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğünde 26.11.2018 - 26.12.2018 tarihleri arasında 1 ay müddetle askıya çıkarılacaktır.)