İmar Planı Uygulaması - 690 nolu parselasyon planı
İmar Planı Uygulaması - 690 nolu parselasyon planı

İmar Planı uygulaması Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Harita Şube Şefliği katında 19.11.2018 tarihinde bir ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

İlgililer askı süresi bitimi olan 18.12.2018 tarihi mesai bitimine kadar müracaat edebileceklerdir.

 

690 nolu imar planı uygulaması tutanağını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.