İmar Planı Uygulaması - 694 nolu parselasyon planı
İmar Planı Uygulaması - 694 nolu parselasyon planı

İmar Planı uygulaması Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Harita Şube Şefliği katında 15.11.2018 tarihinde bir ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

İlgililer askı süresi bitimi olan 14.12.2018 tarihi mesai bitimine kadar müracaat edebileceklerdir.

 

694 nolu imar planı uygulaması tutanağını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.