İmar Planı Uygulaması - 766 nolu parselasyon planı
İmar Planı Uygulaması - 766 nolu parselasyon planı

İmar Planı uygulaması Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Harita Şube Şefliği katında 29/08/2018 tarihinde bir ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

İlgililer askı süresi bitimi olan 27/09/2018 tarihi mesai bitimine kadar müracaat edebileceklerdir.

 

766 nolu imar planı uygulaması tutanağını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.