İmar Planı Uygulaması - 700/A ve 760 nolu parselasyon planı
İmar Planı Uygulaması - 700/A ve 760 nolu parselasyon planı

İmar Planı uygulaması Etüt Proje Müdürlüğü katında 12/06/2018 tarihinde bir ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

İlgililer askı süresi bitimi olan 11/07/2018 tarihi mesai bitimine kadar Etüt Proje Müdürlüğüne müracaat edebileceklerdir.

 

700/A ve 760 nolu imar planı uygulaması tutanağını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.