İzmir Bölgesi Mayıs 2018 Celbi hk.
İzmir Bölgesi Mayıs 2018 Celbi hk.

İzmir Bölgesinden MAYIS 2018 celbinde (1998/2 Tertip) askere gidecek yükümlülerin zamanında sevk evraklarını alarak birliklerine katılmalarını sağlamak ve bu konuda yükümlüleri bilgilendirmek amacıyla ekte sunulan duyuru metni hazırlanmıştır.

(T.C. Milli Savunma Bakanlığı Buca Askerlik Şubesi Başkanlığı)