1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hk.
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hk.

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2018 tarih ve 05.15 sayılı kararı ile onanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

 

"Buca Ege Giyim Organize Sanayi Bölgesi'nin Kuzeyinde ve Güneyinde Kalan Alanda Botaş Doğal Gaz Dağıtım Boru Hatlarının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında 22 O III a - 22 O III d imar paftalarına işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği" 

 

İlgili Plan Değişikliği 23.03.2018 - 24.04.2018 tarihleri arasında Plan ve Proje Müdürlüğü panosundaki askıya çıkarılacaktır.