İmar Planı Uygulaması - 714 nolu parselasyon planı
İmar Planı Uygulaması - 714 nolu parselasyon planı

İmar Planı uygulaması Etüt Proje Müdürlüğü katında 18/01/2018 tarihinde bir ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

İlgililer askı süresi bitimi olan 16/02/2018 tarihi mesai bitimine kadar Etüt Proje Müdürlüğüne müracaat edebileceklerdir.

 

714 nolu imar planı uygulaması tutanağını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.