İmar Planı Uygulaması - 704 nolu parselasyon planı
İmar Planı Uygulaması - 704 nolu parselasyon planı

İmar Planı uygulaması Etüt Proje Müdürlüğü katında 27/11/2017 tarihinde bir ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

İlgililer askı süresi bitimi olan 26/12/2017 tarihi mesai bitimine kadar Etüt Proje Müdürlüğüne müracaat edebileceklerdir.

 

704 nolu imar planı uygulaması tutanağını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.