1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

İmar Planı değişikliği Plan ve  Proje Müdürlüğünde  05.10.2017 - 05.11.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

 

İzmir İli, Buca İlçesi, Valirahmibey Mahallesi, 53000 ada, 12 parselde İzmir 6. İdare Mahkemesinin 21.02.2017 tarih ve 2015/240 E. - 2017/218 K. Sayılı kararına göre yan bahçe mesafesinin 5 metreye indirilmesine ilişkin hazırlanan Bakanlığın UİP - 25938,1 işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

 

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği'ni aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.