45037 Ada, 3 Parsel
45037 Ada, 3 Parsel

Etüt Proje Müdürlüğü:

Dumlupınar Mahallesi, 21-N-III-a pafta, 45037 ada, 3 parsele ilişkin dosya hk.