38885 ada 1 ve 9 no'lu parseller
38885 ada 1 ve 9 no'lu parseller

Etüt Proje Müdürlüğü:

54-55 no'lu ıslah imar planı neticesinde oluşan 38885 ada 1 ve 9 no'lu parsellere ilişkin dosya hk.