1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Buca İlçesi sınırları içerisinde yer alan "Homeros Bulvarı Yaya Üst Geçidi" projesinin yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan Bakanlığın UİP-26352,1 işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği