İmar Planı Uygulaması - Tutanak
İmar Planı Uygulaması - Tutanak
Tutanağı (38831 ada hk. ) aşağıdaki dökümandan indirebilirsiniz.