Duyurular
29
Mart
2018
Perşembe

En Güzel Balkon Yarışması

Son Başvuru Tarihi: 11 Mayıs 2018 Saat: 17:30

29
Mart
2018
Perşembe

En Güzel Balkon Yarışması

27
Mart
2018
Salı

İmar Planı Uygulaması - 68 nolu parselasyon planı

İmar Planı uygulaması askı süresi bitimi 25/04/2018'dir.

27
Mart
2018
Salı

İmar Planı Uygulaması - 68 nolu parselasyon planı

23
Mart
2018
Cuma

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hk.

Askı süresi bitimi 24.04.2018'dir.(Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2018 tarih ve 05.15 sayılı kararı ile onanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği)

23
Mart
2018
Cuma

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hk.

23
Mart
2018
Cuma

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hk.

Askı süresi bitimi 24.04.2018'dir.

23
Mart
2018
Cuma

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hk.