Manoly Oteli
Manoly Oteli
Yapım Tarihi : 1838
Bu yapı birkaç yönden ilginçtir;
1. Kitabesi bulunan konutların en eskisidir.
2. Kontrüksiyon ahşap karkas arası kargir dolgu türündedir.
3. Eskiliğine rağmen yansıttığı mimari üst düzeyde ve kalitededir
4. Giriş, ulaşım aracı olarak binek hayvanlarının kullanıldığı dönem karakteristiğini çok açık belirtmektedir.
Kesin olmamakla birlikte Buca ya gelen laventenlerin kaldıkları Bucanın en eski oteli olarak bilinmektedir. Günümüzde özel huzurevi olarak kullanılmaktadır.