İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Müdür : 
Özlem ORAL
Dahili No: 1350
 
 

Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarına Dair Çalışma Yönetmeliği

 

 

Açıklama:
 
Mart 1989 yılında kurulan Buca Belediyesi'nin idari yapısında bulunan Personel ve Eğitim Müdürlüğü 06.04.2007 tarih ve 2007/63 sayılı Meclis kararı ile unvan değişikliği yapılarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü olarak hizmetini sürdürmektedir.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışmakta olup;
 
a-) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü
 
b-) Memur Personel Şefliği
 
c-) İşçi Personel Şefliği
 
d-) Maaş Şefliği
 
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu, 6111 sayılı Kanun ve 4857 sayılı İş Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi esasları çerçevesinde çalışmalarını sürdürerek, memur ve işçi kadrosunda çalışan tüm personelin mağdur edilmeden kadro ve özlük haklarını düzenlemek, sosyal haklardan yararlandırılmalarını sağlamak ve bunlara bağlı diğer işlemlerin yürütülmesinde gereken titizliği göstermektedir.