Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü
Müdür : 
Beyhan KUYUCAK
Dahili No: 2407
 
 

Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarına Dair Çalışma Yönetmeliği

 

Kütüphane Hizmetlerini aksatmadan yürütebilmesi için, yeterli kadroyu oluşturup, iş bölümü ve personelin üzerinde genel eğitim ve denetim görevi yapmak.

 

Kütüphane Müdürlüğünün Görevi:

1) Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri izleyerek yeni teknolojilerin kütüphaneye girmesi için çalışmalar yapmak.

2) Merkez ve birim kütüphanelerinin eşgüdüm ve işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak.

 

 

TÜM ETKİNLİKLERİMİZ