İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Müdür : 
Ferit DEĞİRMENCİ
Dahili No: -
 
 

Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarına Dair Çalışma Yönetmeliği