Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
Müdür : 
Belkız SEVİNÇ
Dahili No: -
 

Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarına Dair Çalışma Yönetmeliği

 

 

KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Hizmetin bütünlüğü ve sürekliliği ilkesi gereği müdürlüğe bağlı diğer birimleri ile koordineli olarak çalışır.

 

Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi

 

Kadın Danışma Merkezi, kadınların hiçbir ayrım gözetmeksizin başvuruda bulunabildikleri, psikolojik, hukuksal danışmanlık veren, sosyal hizmet yönlendirmelerinde bulunan, çeşitli kadın ve meslek gruplarıyla kadına yönelik şiddet, bunun nedeni olan cinsiyete dayalı ayrımcılık ve cinsiyet eşitsizliği konularındaki farkındalık arttırıcı çalışmalar yürüten birimdir. Kadınlara ve çocuklarına şiddetle mücadele sürecinde ihtiyaç duydukları konularda bilgi ve destek sağlar ya da sağlayabilecek kuruluşlara yönlendirir.

 

Kadın Aktivite Merkezi

 

Kadınlarımızın hizmetine sunulan Kadın Aktivite Merkezi; 18 yaş üstü kadınların sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılmaları, boş vakitlerini daha verimli değerlendirmeleri, kendilerini bedenen ve ruhen daha mutlu hissetmelerini hedefleyen bir birimdir.

Merkezimiz kadınlara spor, yoga, havuz egzersizi ve sauna hizmeti vermektedir.Aynı zamanda merkez kadınlara çeşitli dallarda hobi kursu imkanı da sağlamaktadır.

Anneler Kulübü; annelerimizin kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamaya yönelik fön ve makyaj hizmeti vermektedir.

 

Evlendirme Memurluğu

 

Evlendirme görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

a) Müdürlüğe evlenme akdi yapmak üzere yapılacak başvuruları kabul etmek.

b) Belediye Başkanının verdiği yetkiyle nikah akitlerinin gerçekleşmesini nikahların kıyılmasını sağlamak.

c) Nikah işlemlerinin tamamlanmasından sonra Nüfus Müdürlüğüne nikah bilgilerini bildirmek ve Mernis tutanaklarını işlemek.

ç) Müdürlükçe verilen ve mevzuatın öngördüğü diğer görevleri yapmak.

d) Personel görevlerini yaparken mevzuatın kendisine tanımış olduğu ve amirlerinin verdiği tüm yetkilere sahiptir.

e) Müdürün kendilerine verdiği görevleri tam ve noksansız olarak; zamanında yapmakla sorumludur.

 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi

 

Toplumsal cinsiyet eşitliğini, kadın-erkek eşitliği ile birlikte tüm cinsel yönelimleri ve cinsiyet kimliklerini de kapsayıcı bir şekilde tanımlamak ve bunu temel bir hak olarak kabul ederek her türlü ayrımcılığın önlenmesi için çalışmalar yaparak cinsiyet eşitliği farkındalığı oluşturmak.