Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Müdür : 
Hatice Aslı GÜNEY
Dahili No: 3136
 

Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarına Dair Çalışma Yönetmeliği