Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Müdür : 
 
Hakan TÜTÜNCÜ
Dahili No: 1680
 
 

Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarına Dair Çalışma Yönetmeliği

 
 
Görevleri:
1-) İmar planında genel hizmet alanına ayrılan ve kamunun yararı için öncelikli olan gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetindeki yerlerin 2942/4650 sayılı Kamulaştırma yasasına göre kamulaştırmasını yapmak,
2.) Diğer kamu kurumları adına kayıtlı olan taşınmazların, imar planındaki amacına uygun olarak yasalar doğrultusunda belediyemiz adına devir işlemlerini yapmak,
3-) İmar planında kamu kurumlarına ayrılan alanda kalan belediyemize ait taşınmazların belediyemiz meclisince alınacak karar doğrultusunda devir veya tahsis işlemlerini yapmak,
4-) Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve kamu hizmetlerine tahsis edilmemiş hisseli ve müstakil parsellerin belediyemiz meclisince alınan karar doğrultusunda 3194 sayılı imar kanunu ve 2886 sayılı devlet ihale yasasına göre satış işlemlerini yapmak,
5-) Mülkiyeti belediyemize ait yerlerin kiraya verilmesi ve belediyemiz tarafından kullanılmak üzere taşımazların kiralama işlemlerinin 2886 sayılı devlet ihale yasasına göre yapmak,
6-) 2946 sayılı kamu konutları kanunu ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda, belediyemize ait lojmanların memur personelimize ilgili diğer müdürlüklerle birlikte tahsis işlemlerini yapmak.
 
Kamulaştırma İşlemleri
İmar planında yol, yeşil alan, park, pazaryeri, semt spor ve oyun alanı, belediye hizmet alanı, otopark v.b. olarak kamu hizmetine ayrılan alanlara rastlayan gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan kamu ihtiyacı öncelikli olup, çalışma programımızda olan taşınmazların kamulaştırılmasını yapmaktır.
 
Hisseli Arsa Satış İşlemleri
Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve kamu hizmetlerine tahsis edilmemiş imar planında yapı adsında kalan hisseli durumdaki taşınmazların diğer hissedarların talebi üzerine yasalar doğrultusunda satış işlemlerini yapmaktır.