Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Müdür : 
Aykut DOĞAN
Dahili No: 3110
 
 

 Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarına Dair Çalışma Yönetmeliği

 Çalışma Yönetmeliği - ilgili meclis kararı

 

Açıklama:
 
2872 sayılı Çevre Kanunu, Çevre Bakanlığı ve ilgili Bakanlıkların yayınladıkları yönetmelik ve genelgeleri, 5393 sayılı Belediye görev ve fonksiyonlarını belirleyen Belediye Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıha Kanunu ve Yönetmelikler, Valilik talimatları, Belediye Meclisi ve Encümen karaları doğrultusunda görev yapmak.
 
Gürültü kirliliğine neden olan işyeri, konut vb. gibi yerlerin denetimlerini ilgili Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde denetlemek, gerekli ölçümleri yapmak ve yaptırmak, gürültüye neden olan faktörleri önleyici veya ortadan kaldırıcı önlemler alınmasını sağlamak.
 
Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi ile ilgili denetim yapmak, şikayetleri değerlendirmek, kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşları tespit etmek, yasal mevzuatı uygulamak, olumsuzlukların ortadan kaldırılmasını ve belirlenen kriter ve standartların uygunluğunu sağlamak.
 
Ambalaj Atıklarının “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında toplanması, taşınması ve geri dönüştürülmesini sağlamak.
 
İlçemizdeki işletmelerin “Bitkisel Atık Yağlarının “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesini sağlamak.
 
Atık Pillerin “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği” doğrultusunda toplanmasını ve taşınmasını sağlamak.
 
Haşere, sivrisinek, karasinek ve çevre sağlığı sorununu oluşturan yerlerin ilaçlanması ve dezenfeksiyon işlemlerini Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak yürütmek.
 
Çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak, çevre etkinlikleri düzenlemek, yapılan etkinlik ve organizasyonlara katılım sağlamak.
 
Çevre ile ilgili kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ile işbirliği ve koordinasyon sağlamak.
 
Çevre konularına ilişkin yerel ve ulusal basını takip ederek ilgili haber ve yayınları incelemek ve arşivlemek.
 
Müdürlüğün yıllık faaliyet raporlarını, stratejik plan ve performans programını hazırlamak.