İşletme Müdürlüğü
Müdür : 
Şükriye GÜZEL
Dahili No: 1700
 

Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarına Dair Çalışma Yönetmeliği

 

YETKİ , GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Müdürlüğümüz Devlet Memurları Kanunun 212. Maddesine dayanılarak hazırlanan 19.11.1986 Tarih ve11220 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yönetmeliğinin 4.Maddesinde yemek bedelinin bütçeden karşılanmayan kısmının yemek yiyenlerden alınacağı hükmüne dayanarak çalışmalarını yürütmekte iken 24.04.2007 tarihinden itibaren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik 22.02.2007 Tarih 26442 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış ve aynı tarihte geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir .Bu kapsamda 06.04.2007 Tarih ve 2007/63 Sayılı Meclis Kararı ile Norm kadroya uygun olarak işletme Müdürlüğü adı altında faaliyetlerimizi sürdürmekte olup,Müdürlüğümüze bağlı yemekhane birimi bulunmaktadır.

 

Belediye hizmet binasının 7. katında faaliyet gösteren yemekhanemiz, ihtiyaca göre günlük ortalama 600 kişilik yemek çıkarabilmekte ve 17 personelle hizmet vermektedir.Yemekhanemiz,Belediye bünyesinde çalışan memur ve diğer personele öğle yemeğini kar gayesi gütmeden ve insan sağlığına uygun şekilde kaliteli,lezzetli ve yeterli kaloride hazırlanıp sunulması ile ilgili en iyi hizmeti verme çabasındadır. Tüm personelimizin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için gereken özen ve duyarlılıkla çalışmaktayız.