Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Müdür : 
İsmail DERİN
Dahili No: 1300
 

Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarına Dair Çalışma Yönetmeliği

 
 
Müdürlüğümüz 24.12.1992 tarih ve 3993 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belediyemize Satınalma Müdürlüğü kadrosunun tahsisi sebebiyle 11 Mayıs 1994 tarihinde kurulmuştur. Kamu denetimi altında bulunan belediyemizin birimleri için Mal, Hizmet ve Yapım İşleri için yerinde kaynak kullanarak, yasalar çerçevesinde kesintisiz hizmet sunan Destek Hizmetleri birimidir.
Müdürlüğümüz 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Sözleşmeleri çerçevesinde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre alımlarını gerçekleştirmektedir. 2886 sayılı yasaya göre de Mal Satış işlemlerini gerçekleştirmektedir.
 
Destek Hizmetleri Müdürü
Müdürlüğü yönetme ve temsil etme görev ve yetkilerine sahip Müdür statüsüne haiz Amirdir.
 
Evrak Kayıt Elemanı
Gelen tüm evrakları kayıt altına almak, tasnifini yaparak Gerekli cevaplarını yazmak, ilgililerine zimmetle ulaştırmak, Periyodik bilgi isteyen kurumlara ilgili bilgileri yazıp gönder- mek, temini gerekli Mal, Hizmet ve Yapım İşlerinin onayını almak, diğer standart formları doldurmak, Faturası gelen alım- ların tahakkukunu hazırlayıp ilgili müdürlüğe ulaştırmakla yükümlüdür.
 
Destek Hizmetleri Görevlileri
Onayı alınan müdürlüğümüz kayıtlarına intikal eden Doğrudan Temin Avansı veya ilgili İhale Yöntemleriyle temin edilecek Alımların varsa teknik özelliklerini araştırmak, her alım için Bir dosya tanzim etmek, Piyasa Araştırmasını yapmak, Yaklaşık Maliyetini belirlemek ve alımı gerçekleştirmek ilgili Birim sorumlusuna bilgi vermekle yükümlüdürler.
 
İlgili Kanun Maddelerine Göre;
1. Tüm araç park sahasında bulunan Araç ve İş makinelerinin Faal bir şekilde çalışması sağlanmıştır.
2. Araçların zorunlu Sigortaları, İç ve Dış lastikleri, Madeni Yağ, Akü, Balata ve Motor, Şanzıman Yedek Parçalarının Alımı gerçekleştirilmiştir.
3. Marangozhane için MDF, Lambri ve Sunta alınmış; Masa, Dolap ve Oturma Bankı imalatı yapılması sağlanmıştır.
4. İdari büro ve parkların boyanması için her türlü Boya ve Boya Malzemesi Alımı yapılmıştır.
5. İdari bürolarımızda bulunan Kişisel Bilgisayar ve Güncel programların alımı ile Bilgi işlem ağımız yenilenmiştir.
6. İdari binalarımız Park, ve Bahçelerde tamiratlarda ve Yeni Hizmet Araçlarının tamiri için Demir, Saç, Profil ve Boru alımları yapılmıştır.
7. İlçemiz temizlik hizmetleri için Çöp Konteynırı ve Çöp Varili gibi temizlik araçlarının temini sağlanmıştır.
8. Çeşitli inşaat malzemeleri ve aydınlatma malzemelerini alımları yapılarak parkların aydınlatılması ve çeşitli tamirat ve tadilatlar için inşaat malzemesi alımı gerçekleştirilmiştir.