Zabıta Müdürlüğü

Müdür :

İsmet BALKOZAK
Dahili No: 1270

 

Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarına Dair Çalışma Yönetmeliği

 

Emir ve Yasaklar YönetmeliğiGÖREVLERİ
Belediye Zabıtası; Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu sağlamak ve sağlığını korumak amacıyla Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerde, Belediye Zabıtasınca yerine getireceği görevleri yapmak ile yükümlüdür. Belediye Zabıtasının görevleri;

1. Belde düzeni ve Esenliği ile ilgili görevleri,
2. İmar ile ilgili görevleri,
3. Sağlık ile ilgili görevleri,
4. Trafik ile ilgili görevleri,
5. Yardım ile ilgili görevleri
olmak üzere 5 ana başlıkta toplanmıştır.

Buca Belediyesi Teşkilatı;
1. Buca Belediye Hizmet Binasında Zabıta Müdürlüğü (439 10 10 )
2. Buca Zabıta Amirliği (420 16 78)
3. Şirinyer Zabıta Amirliği (487 29 27)
4. Gece Ekibi (439 10 10)
5. Evka Zabıta Amirliği (440 65 40)

olmak üzere teşkilatlanmış ve daha verimli hizmet verebilmek için İlçenin uygun görülen yerlerinde, vatandaşların rahat ulaşabilecekleri ve sorunlarını rahat danışabilecekleri merkezlere kurulmuştur. Buca Belediyesi Zabıta Teşkilatı Resmi Tatil günleri dahil haftanın 7 günü 24 saati görevi aksatmadan sürdürmektedir. Teşkilatımız, görevlerimizde belirtilen konularla ilgili olmak üzere, Amirliklerimize bir telefonla ulaşılması sonucunda vatandaşın talebi derhal motorize ekipleriyle değerlendirilmekte olup, görev yerine getirilmektedir. Takip edilmesi gereken görevlerde vatandaşlarımızın yazılı bir dilekçe ile herhangi bir harç v.s. ödemeden, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü Kalemine bulunacakları yazılı müracaatlar derhal kaydı ile değerlendirilerek sonuçlanıncaya kadar takibi yapılmakta ve sonuçtan şikâyetçiye sözlü veya yazılı olarak bilgi verilmektedir.


Belediyemizde görev yapan Zabıta Personelini takviye ederek, motorize ekiplerimizi güçlendirmek ve İlçemize daha etkin ve daha kısa sürede hizmet sunmaktadır. Ayrıca, İlçemiz dahilinde çeşitli semtlerde kurulmakta olan 10 adet açık semt pazarı, 3 kapalı pazar yeri bulunmaktadır.