Yazı İşleri Müdürlüğü

Müdür : 

Lale METİN
Dahili No: 1280
 

Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarına Dair Çalışma Yönetmeliği

 

 
Açıklama:

ENCÜMEN TOPLANTILARI: 

07.05.2019 tarih ve 2019/901 sayılı Encümen Kararı ile Buca Belediyesi Encümen Toplantılarının her hafta Salı günü saat 15:30'da yapılmasına karar verilmiştir.

GÖREVLERİ:

1-) Belediyemize gelen tüm evrak giriş ve çıkışlarını kayıt altına almak

2-) Yürürlüğe giren ilgili yasa, yönetmelik, tüzük ve genelgelerin takibini yaparak yayınlanan belgelerin Başkanlığımız birimlerine dağıtımını yapmak

3-) Vatandaşın istek, öneri ve şikâyetlerine ilişkin dilekçelerini kabul etmek, konularına göre ilgili birimlere dağıtmak

4-) Müdürlüklerden Belediye dışına giden tüm yazı ve tebligat evraklarını zimmet ile teslim almak, kaydını yaparak zimmet ile teslim etmek

5-) Basın ilan kuruluna verilen ilanların takibini sağlamak

6-) Başkanlık Makamınca Belediye Encümenine sevk edilen evrakların kaydını alıp Encümen Gündemini hazırlamak ve Belediye Encümenince alınan kararların yazım, yayım ve ilgili birim mercilerine 1 hafta içinde (yasal süre) dağıtımını sağlamak

7-) Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine sevk edilen evrakların kaydını alıp, Meclis gündemini hazırlamak, Belediye Meclisince alınan kararların yazım ve yayımını sağlamak, Belediye Meclisine yapılan toplantıların tutanak ve dökümünü yapmak

8-) Alınan meclis kararlarının ilgili birimlere dağıtımını sağlamak,

9-) İhale komisyon evrak akışını düzenlemek

10-) Kıymetli evrakları korumak ve arşiv hizmeti yapmak

11-) Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlamak, ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak

12-) 5393 sayılı yasa ile diğer yasa ve yönetmelikler ile verilen görevleri yerine getirmek